Toneelvereniging Ons Genoegen Algemene voorwaarden

 

 1. Algemene Voorwaarden Kaartverkoop Toneelvereniging Ons Genoegen

   

  Definities

  1.1. Toneelvereniging: Toneelvereniging Ons Genoegen, de organisator van de toneelvoorstelling waarvoor kaarten worden verkocht. De entiteit die de voorstelling organiseert en de verantwoordelijkheid draagt voor de uitgifte van toegangsbewijzen.

  1.2. Voorstelling: De specifieke toneelvoorstelling waarvoor kaarten worden verkocht.

  1.3. Koper: Een persoon die een kaart koopt voor de voorstelling.

  1.4″Toegangsbewijs”: Een document of digitale code dat de houder het recht geeft de voorstelling bij te wonen.

   

  2.Aanschaf van Kaarten/toegangsbewijzen.
 2. 2.1. De verkoop van kaarten voor de voorstelling is definitief en niet-restitueerbaar, tenzij anders vermeld.

  2.2. Kaarten kunnen online op www.toneeldeweere.nl, of aan de deur worden gekocht, afhankelijk van de beschikbaarheid.

  2.3. Een toegangsbewijs is geldig voor de specifieke datum, tijd en locatie van de vermelde voorstelling.

   

  3.Restitutie en Annulering

  3.1. Toegangsbewijzen zijn niet restitueerbaar, tenzij de voorstelling wordt geannuleerd door de organisator.

  3.2. Bij annulering van de voorstelling zal de organisator zorgen voor restitutie volgens het vastgestelde restitutiebeleid.

   
  4.Toegang tot de voorstelling

  4.1. Het toegangsbewijs moet bij de ingang van de voorstelling worden getoond.

  4.2. De organisator behoudt zich het recht voor om de toegang te weigeren of de houder te verwijderen bij wangedrag of schending van de huisregels.

   

  5.Prijs en Betaling

  5.1. De prijzen van kaarten worden duidelijk vermeld en zijn inclusief eventuele belastingen, tenzij anders vermeld.

  5.2. Betaling dient te geschieden op het moment van aankoop, en de kaarten worden pas uitgegeven na ontvangst van de betaling.

   

  6. Toegang tot de voorstelling

  6.1. Een geldig toegangsbewijs, zoals een gedrukte kaart of een digitaal ticket, is vereist voor toegang tot de voorstelling.

  6.2. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om ervoor te zorgen dat de juiste informatie op het toegangsbewijs staat.

   

  7.Wijzigingen en Annuleringen

  7.1. De toneelvereniging behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de cast, het programma of de speeldata. In geval van annulering zal de koper worden geïnformeerd en zal een restitutie worden verstrekt.

   

  8.Auteursrecht en Opnames

  8.1. Het is de koper niet toegestaan om geluids- of videoregistraties van de voorstelling te maken zonder voorafgaande toestemming van de toneelvereniging.

  8.2. Het is de koper niet toegestaan om beeldmateriaal van de voorstelling commercieel te exploiteren.

   

  9.Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting

  9.1. Op deze algemene voorwaarden is het [toepasselijk recht] van toepassing.

   

  10.Veiligheid en Gedrag

  10.1. De toneelvereniging behoudt zich het recht voor om personen de toegang tot de voorstelling te weigeren of te ontzeggen als hun gedrag storend of onveilig is.

  10.2. Het is verboden om tijdens de voorstelling foto’s of opnames te maken die andere bezoekers storen.

   

  11.Verlies of Diefstal van Kaarten

  11.1. De toneelvereniging is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van kaarten.

  11.2. Gedupliceerde kaarten worden niet uitgegeven.

   

   

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.