Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Welkom bij Toneelvereniging Ons Genoegen De Weere.

1. Definities

 • 1.1. “Vereniging”: Toneelvereniging Ons Genoegen De Weere
 • 1.2. “Website”: de officiële website van de amateurtoneelvereniging, bereikbaar via https://toneeldeweere.nl.
 • 1.3. “Gebruiker”: een persoon die de website bezoekt

 

2. Informatie en Inhoud

 • 2.1. De informatie op de website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden.
 • 2.2. De toneelvereniging behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

3. Toegang en Gebruik van de Website

 • 3.1. Door de website te bezoeken, stemt de gebruiker in met deze algemene voorwaarden.
 • 3.2. De vereniging behoudt zich het recht voor om de toegang tot de website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen.

4. Privacybeleid

 • 4.1. De vereniging verzamelt, gebruikt en beschermt persoonlijke gegevens in overeenstemming met het privacybeleid.

5. Intellectueel Eigendom

 • 5.1. Alle rechten op de inhoud van de website behoren toe aan de toneelvereniging, tenzij anders vermeld.
 • 5.2. Het kopiëren, verspreiden of gebruiken van inhoud zonder toestemming is verboden.

6. Aansprakelijkheid

 • 6.1. De vereniging is niet aansprakelijk voor onnauwkeurigheden of fouten op de website.
 • 6.2. Gebruikers handelen op eigen verantwoordelijkheid bij het opvolgen van advies of informatie op de website.

7. Links naar andere websites

 • 7.1. De vereniging is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites waarnaar wordt gelinkt vanaf de website.

8. Wijzigingen en Updates

 • 8.1. De vereniging behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Gebruikers worden op de hoogte gesteld van eventuele updates.

9. Geschillen

 • 9.1. Geschillen worden in eerste instantie opgelost door bemiddeling. Als er geen oplossing wordt bereikt, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

10. Slotbepalingen

 • 10.1. Deze voorwaarden worden beheerst door toneelvereniging Ons Genoegen.
 • 10.2. Eventuele wijzigingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk worden overeengekomen.